Eriksberg-Valsätra förskoleområde

 

Team Eriksberg- Valsätra

Förskolechef

Karin SjölinKarin Sjölin leder och samordnar det pedagogiska arbetet för hela förskoleområdet. Karin har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet samt för förskoleområdets systematiska kvalitetsarbete.
 
E-post: karin.sjolin@uppsala.se
Tel. 018-727 83 19

 

Biträdande förskolechef med ansvar för förskolorna 

Glimmern och Rosendal

Ulrika Holmgren Biträdande förskolechef

Ulrika Holmgren har direkt ansvar för verksamheten för de ovan nämnda förskolorna. Om Du har frågor kring  verksamheten vänder Du dig till Ulrika. 

E-post: ulrika.holmgren@uppsala.se
Tel. 018-727 83 20

 

Biträdande förskolechef med ansvar för förskolorna 

Hugo Alfvén, Stenhammar och Voksenåsen

Monica JunefeltMonica Junefelt har direkt ansvar för de ovan nämnda  förskolorna. Om Du har frågor kring verksamheten vänder Du dig till Monica.

E-post: monica.junefelt@uppsala.se
Tel. 018-727 82 51

 

 


Biträdande förskolechef med ansvar för förskolorna

Diabasen, Silikatet och Spinnrocken

birtädande förskolechef jessica forsellJessica Forsell har direkt ansvar för verksamheten för de ovan nämnda förskolorna. Om Du har frågor kring verksamheten vänder Du dig till Jessica. 

E-post: jessica.forsell@uppsala.se
Tel:018-727 63 50

 

 

 

Bitr. förskolechef med ansvar för Täljstenens förskola samt
Pedagogisk utvecklare/Pedagogista

Marie RudmalmMarie Rudmalm har direkt ansvar för verksamheten för ovan nämnd förskola. Om Du har frågor kring verksamheten vänder Du dig till Marie.

Som pedagogisk utvecklare utmanar, utvecklar och stödjer Marie det pedagogiska arbetet i Eriksberg och valsätras förskoleområde.

E-post: marie.rudmalm@uppsala.se
Tel. 018-727 85 08

 

Pedagogisk utvecklare/Pedagogista

Gunilla Essén pedagogisk utvecklare och pedagogista

Gunilla Essén utmanar, utvecklar och stödjer det pedagogiska arbetet inom Eriksberg och Valsätras förskoleområde.

E-post: gunilla.essen@uppsala.se
Tel. 018-727 88 39

 

 

 

Ateljerista

Leicy Olsborn Björby ateljeristaLeicy Olsborn Björby arbetar med att inspirera och utmana barn och pedagoger att upptäcka fler uttryckssätt i det pedagogiska arbetet genom skapande processer, material och lärmiljöer.

E-post: leicy.olsborn-bjorby@uppsala.se

 

 

Skoladministratör

Badri skoladministratörBadri Feizallahi Ashekar

E-post: badri.feizallahi-ashekar@uppsala.se
Tel. 018-727 22 43

Uppdaterad: