Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

Grindstugans förskola
Soldathemsvägen 19
752 37 Uppsala 

 

Kontakta oss

Rektor

Ulrika Holmgren

018-7278320

Sicka e-post

Avdelningar
Gul 018-727 26 84
Röd 018-727 25 61
Grön 018-727 26 85

Öppettider
6.30-17.30

Sjuk - frånvaroanmälan

Görs direkt i Unikum för varje dag. Behöver du informera förskolans pedagoger om något går det bra att ringa till det block där ditt barn går.