Om vår verksamhet

Grindstugan – en hållbar förskola i en hållbar stadsdel.

Den 15 april 2019 öppnade Grindstugans förskola i Rosendal. När förskolan är i full drift kommer vi att ha cirka 100 barn som delas upp i mindre grupper.

Grindstugan är en arkitektritad förskola som skiljer sig från mängden, den har byggts med fokus på miljö och hållbarhet. Det gäller alla delar från utformningen av lokalerna med mycket ljusinsläpp och giftfria material till huset med sedumtak och växter som ska ta hand om dagvattnet.

Vi har Kronparksskogen som närmsta granne och nära till Stadsskogen. Förskolan har ett eget tillagningskök där maten tillagas av en kock från Måltidsservice.