Om vår verksamhet

Grindstugan – en hållbar förskola i en hållbar stadsdel.

Den 15 april 2019 öppnade Grindstugans förskola i Rosendal. När förskolan är i full drift kommer den att ha ca 100 barn som delas upp i mindre grupper.

Grindstugan är en arkitektritad förskola som skiljer sig från mängden, då den byggts med miljö och hållbarhet i fokus. Det gäller alla delar från utformningen av lokalerna med mycket ljusinsläpp och giftfria material, till huset med sedumtak på och växter som ska ta hand om dagvattnet.

Vi har Kronparksskogen som närmsta granne och nära till Stadsskogen.
Förskolan har ett eget tillagningskök. Maten tillagas av en kock från Måltidsservice.