Om vår verksamhet

Grindstugan – en hållbar förskola i en hållbar stadsdel.

Grindstugan är en arkitektritad förskola som skiljer sig från mängden, den har byggts med fokus på miljö och hållbarhet, precis som hela Rosendalsområdet. Det gäller alla delar från utformningen av lokalerna med mycket ljusinsläpp och giftfria material till huset med sedumtak och växter som ska ta hand om dagvattnet. Hållbarhet genomsyrar arbetet med barnen i form av aktivt arbete med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Vi har Kronparken som närmsta granne och nära till Stadsskogen, Siegbahnparken och Carls Hage.

Uppdaterad: