Verksamhet & pedagogik

Verksamheten utgår från läroplanen. Vi ser till att läroplanens olika delar integreras vid planering, genomförande och utvärdering.

På Grindstugans förskola får barnen möjlighet att utforska, undersöka, upptäcka och vara delaktiga i sitt lärande tillsammans med medforskande pedagoger.

Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer, både inne och ute, utformar miljöer som skapar nyfikenhet och som främjar barnens möjlighet att göra egna val.

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barn är kompetenta med rätt till inflytande och delaktighet.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik