Verksamhet & pedagogik

Grindstugan – en hållbar förskola i en hållbar stadsdel!

I den nya stadsdelen byggs det för en hållbar framtid, det är också målet för Grindstugans förskola.

Vi vill skapa en förskola som fokuserar på upptäckande, utforskande och hållbart lärande!
Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn.

En förskola som är naturnära, som är variationsrik och som verkar för att använda våra gemensamma resurser klokt- för en hållbar framtid!

Uppdaterad: